Skip to main content

Međunarodno poslovanje i finansije

Fakultet menadžmenta i javne uprave

Međunarodno poslovanje i finansije

“Berza je puna pojedinaca koji svemu znaju cijenu, a ničemu vrijednost.” - Philip Fisher

Priznati na državnom i internacionalnom nivou
U skladu sa bolonjskim procesom
Najbolji privatni univerzitet
Nezavisno istraživanje
Priznati na državnom i internacionalnom nivou
Utemeljen fakultet
Akademsko i profesionalno savjetovanje
Internacionalno višejezično okružanje
Mogućnost stipendiranja
Interaktivno obrazovanje
Programi razmjene
Umjetnička galerija
Studentski klubovi
Aktivan kampus
Međunarodno poslovanje i finansije

Dragi studenti,

Dobro došli na Odsjek ekonomije i menadžmenta na Fakultetu menadžmenta i javne uprave.

 

Naš cilj je pripremiti studente kako bi se suočili sa izazovima dinamičnog poslovnog okruženja. Naše akademsko osoblje odlikuje akademsko i industrijsko iskustvo koje omogućava teoretsku, ali i praktičnu nastavu u isto vrijeme. Kao mali odsjek, nudimo okruženje u kojem kroz lični kontakt sa akademskim osobljem studenti imaju priliku efektivnije sticati nova znanja, te razvijati vještine i vlastite ideje.

 

Kako bi odgovorili na trendove u poslovnom okruženju, konstantno unapređujemo naš plan i program. Naš odsjek obuhavata tri programa kroz koje nastojimo uspostaviti interdisciplinarno obrazovanje koje uključuje ekonomiju, poslovanje i društvene nauke. Na taj način, nudimo programe na sva tri ciklusa studija.

Program koordinator

Redovni profesor
dr. Mehmed Ganić

Pregled dodiplomskog programa

Pregled dodiplomskog programa

Dodiplomski studij na IBF-u je program koji traje četiri godine, osam semestara i nosi 240 ECTS bodova. Svaki semestar je oko 30 ECTS bodova. Više

Međunarodno poslovanje i finansije

Dodiplomski studij na IBF-u

 

Rad u inostranstvu je postao potreba za mnoge kompanije jer svijet sve više postaje globalno i međusobno povezano društvo. Stoga se javlja i sve veća potreba za diplomiranim ekonomistima koji mogu uspješno i učinkovito djelovati u jednom takvom globalnom okruženju. Studijski program Međunarodno poslovanje i finansije je multidisciplinarni program koji kombinuje dva razmjerno povezana područja poslovanja.

   

Posebno je osmišljen za studente koje zanima globalna poslovna karijera jer nudi kombinaciju nekoliko ključnih poslovnih disciplina sa posebnim naglaskom na globalni i multikulturalni aspekt. Pored toga, studente učimo kako međunarodne kompanije funkcioniraju na globalnom poslovnom tržištu, sa kakvim izazovima se susreću i koliko su relevantne za finansijska tržišta i tržišta kapitala.

O dodiplomskom studiju
Međunarodno poslovanje i finansije

Postdiplomski studij na IBF-u

 

Sticanje diplome bakalaureata je veliki uspjeh. Nakon diplomiranja, svoje obrazovanje možeš dalje unaprijediti upisom na postdiplomski studij.

 

To će ti pomoći da postaneš bolji stručnjak u svojoj oblasti. Drugi ciklus studija vodi do akademske titule magistra ili ekvivalenta, traje jednu godinu (60 ECTS bodova), tako da zajedno sa I ciklusom studija nosi ukupno 300 ECTS bodova.

 

 

Upis na II ciklus studija se vrši na osnovu javnog konkursa, koji se objavljuje u skladu sa Zakonom i Statutom Univerziteta. 

 

 

 

O postdiplomskom studiju
Mogućnost učenja na daljinu
Pregled postdiplomskog programa

Pregled postdiplomskog programa

Postdiplomski studij traje jednu godinu (60 ECTS bodova), tako da I i II ciklus studija zajedno nose 300 ECTS bodova. Više

Pregled doktorskog programa

Pregled doktorskog programa

Treći ciklus studija vodi do naučnog zvanja doktora nauka ili ekvivalenta; traje tri godine i nosi 180 ECTS bodova. Više

Međunarodno poslovanje i finansije

Doktorski studij na IBF-u

 

Doktorat je istraživački studij i najviši nivo akademske kvalifikacije koju možeš steći. Studij obično traje između tri i četiri godine punog radnog vremena na tezi koja će dati originalni doprinos tvom predmetu interesovanja.

 

 

Treći ciklus studija traje 3 godine i nosi 180 ECTS bodova, a kandidati stiču ECTS bodove polaganjem predmeta određenih kurikulumom, istraživačkim radom koje se tiče doktorske disertacije i uspješnom odbranom doktorske disertacije. 

 

 

 

O doktorskom studiju
Međunarodno poslovanje i finansije

Stažiranje

Praktična obuka/stažiranje se definira kao učenje kroz posao koje osmisli poslodavac, a pruža mentorstvo i obuku u skladu sa studijskim programom i ciljevima u karijeri svakog studenta-stažiste. Stažiranje se može organizovati u kompanijama, nevladinim organizacijama, vladinim uredima, institutima, medicinskim ustanovama ili bilo kojim drugim institucijama koje studentu mogu pružiti iskustvo i potencijal da ostvare ishode učenja predviđene nastavnim planom i programom za tu praktičnu obuku/stažiranje. 

 



Trajanje praktične obuke/stažiranja je najmanje 25 radnih dana. Dosje o stažiranju treba sadržavati sljedeće:

 

  •  Obrazac za evaluaciju stažiranja (popunjava poslodavac/supervizor)
  •  Evaluacija stažiranja (popunjava student)
  •  Sažeti izvještaj na pet (5) strana
Međunarodno poslovanje i finansije

Događaji

Internacionalni univerzitet u Sarajevu

Erasmus+ program razmjene

Programi razmjene su osmišljeni da studentima i akademskom osoblju pruže priliku da studiraju, podučavaju i vrše istraživanje na univerzitetu u inostranstvu. Ukoliko učestvuju u Erasmus+ i Mevlana programima razmjene, studenti ne plaćaju školarinu partnerskom univerzitetu. Pogledajte listu svih trenutno otvorenih poziva za programe razmjene. 

 

Međunarodno poslovanje i finansije

Naše prednosti

Priznati na državnom i internacionalnom nivou

Priznati smo na državnom i internacionalnom nivou

Nezavisno istraživanje

Provodimo nezavisno istraživanje

U skladu sa bolonjskim procesom

Nastava u skladu sa bolonjskim procesom i u okviru Evropskog sistema za stjecanje i prenos bodova

 

THE (Times Higher Education) ljestvica

Naš univerzitet je jedini univerzitet u BiH koji se nalazi na THE (Times Higher Education) ljestvici. 

Najbolji privatni univerzitet

Naš univerzitet je rangiran kao najbolji privatni univerzitet u BiH prema Webometricsu

 

Mogućnost stipendiranja

Naš univerzitet nudi spendije u iznosu od 25%, 50% i 100%

 

Napredni engleski

Pripremni program za učenje engleskog jezika

Transfer između programa

Naš univerzitet nudi mogućnost transfera između studijskih programa 

Umjetnička galerija

Naš univerzitet ima modernu umjetničku galeriju gdje studenti i umjetnici organizuju izložbe

 

Fakultet menadžmenta i javne uprave

Međunarodno poslovanje i finansije

“Berza je puna pojedinaca koji svemu znaju cijenu, a ničemu vrijednost.” - Philip Fisher

O našem Univerzitetu

Zašto vrijedi biti
student IUS-a?

Internacionalni univerzitet u Sarajevu

IUS događaji i obavijesti

Vidi sve
Kontaktirajte nas

Pišite nam

Nazovite nas

033 957 400

Internacionalni univerzitet u Sarajevu - Najbolji privatni univerzitet u Bosni i Hercegovini

Featured Posts

Kontakt