Dr. Recai Aydın
Redovni profesor
Savjetnik rektora
Dekan Edukacijskog fakulteta
Šef odjela za ekonomiju I menadžment
+387 33 957 423
B F1.31
Dr. Metin Toprak
Redovni profesor
Prorektor za međunarodnu saradnju i istraživanje
+387 33 957 123
B F3.13
Dr. Mojmir Sabolovič
Vanredni profesor
+387 33 957 424
B F1.15
Dr. Azra Branković
Docent
+387 33 957 409
B F1.6
Dr. Edita Đapo
Docent
(neplaćeno odsustvo)
+387 33 957 412
Dr. Sami R.M. Musallam
Docent
+387 33 957 424
B F1.15
Mahir Hrnjić
Student demonstrator
+387 33 957 321
B F2.9