Master studij - Međunarodno poslovanje

Na ovom jednogodišnjem master studiju, pripremamo studente za rad u multinacionalnim kompanijama. Zbog toga, naši obavezni predmeti imaju svrhu da omoguće studentima sticanje znanja o međunarodnom poslovnom okruženju te da planiranju i implementiraju strateške odluke neophodne za održiv rast i razvoj. Pored toga, naš program omogućava fleksibilnost kroz široku ponudu izbornih predmeta. Kroz ovaj program, studenti su izloženi mnogim praktičnim slučajevima sa kojima se mogu susretati tokom svojih profesionalnih karijera. Naši profesori imaju domaće i internacionalno akademsko i poslovno iskustvo koje studentima pomaže u sticanju ključnih vještina neohodnih za rad u internacionalnom okruženju.

Naš program pohađaju studenti iz različitih krajeva svijeta što doprinosi bogatijem iskustvu studenata koji, pored znanja i vještina, stiču i jačaju međunarodna poznanstva koja mogu voditi budućoj saradnji.

Po završetku drugog ciklusa studija, student ostvaruje zvanje: Magistar međunarodnog poslovanja. Nastavni plan je dostupan ovdje.

Uslovi za upis na drugi ciklus studija

Pored osnovnih uslova određenih zakonom, pravo na upis drugog ciklusa studija imaju svi kandidati koju su završili prvi ciklus tj. oni koji su ostvarili 240 ECTS i oni koji su završili dodiplomski studij po predbolonjskom sistemu.

Da bi stekli uslove za prijem, potrebno je da studenti dokažu napredno poznavanje engleskog jezika posjedovanjem jednog od međunarodno priznatih certifikata ili polaganjem testa poznavanja engleskog jezika na Internacionalnom Univerzitetu u Sarajevu. Također, moguće je i da studenti trebaju uraditi dodatni test ili doći na intervju koji će dokazati njihove naučne kapacitete potrebne za nastavak školovanja na drugom ciklusu studija.

Rangiranje kandidata za upis na drugi ciklus studija vrši se po sljedećim kriterijima:

  1. završen dodiplomski studij iz oblasti biznisa ili bliskih polja (min. 240 ECTS);
  2. prosjek ocjena na dodiplomskom studiju (min. 2.5/4 ili 7/10);
  3. rezultati ostvareni na intervjuu ili testu;
  4. poslovno iskustvo (poželjno);
  5. ostali kriteriji utvrđeni u oglasu.

 

 

APPLY ONLINE