O programu Međunarodnog poslovanja i finansija

U svijetu koji se značajno globalizuje, poslovanje između različitih zemalja postaje neminovnost za mnoge kompanije. Kao rezultat toga, postoji potreba za kadrom koji efikasno može raditi u takvim okolnostima. Program Međunarodnog poslovanja i finansija je multidisciplinaran i na taj način kombinuje dva relativno povezana područja. Generalno, studenti izučavaju načine na koje multinacionalne kompanije funckionišu na globalnom tržištu, sa kakvim se izazovima susreću i kakav je njihov značaj na finasijskom tržištu i tržištu kapitala.

Na dodiplomskom studiju, studenti se upoznaju sa različitim oblicima međunarodnog poslovanja. Dok obavezni predmeti pružaju fundamentalno znanje iz različitih oblasti međunarodng poslovanja, izborni predmeti pružaju fleksibilnost koja omogućava studentima da prilagode obrazovanje svojim interesima i potrebama. Po završetku prvog ciklusa studija, student ostvaruje zvanje: Bakalaureat međunarodnog poslovanja i finansija. Nastavni plan je dostupan ovdje.

Također, nudimo i master studij iz međunarodnog poslovanja. Ovaj program priprema studente da analiziraju dinamično i promjenjivo okruženje u kojem rade multinacionalne kompanije. Program pomaže studentima u razvijanju globalne perspektive kao i ključnih vještina upravljanja uzimajući u obzir etičke i kulturalne principe neophodne za karijeru u inostranstvu ili multinacionalnim kompanijama. Po završetku drugog ciklusa studija, student ostvaruje zvanje: Magistar međunarodnog poslovanja. Nastavni plan je dostupan ovdje.

Naš multidisciplinarni pristup je fokusiran na razvijanje širokog spektra vještina koje su izuzetno tražene na tržištu rada. Ovakav dizajn omogućava prilike za zaposlenje u mnogim sektorima. Naši diplomanti mogu se zaposliti u bankarskom sektoru, finansijskim institucijama, konzaltingu, međunarodnim korporacijama u različitim industrijama i međunarodnim organizacijama. Pored toga, oni su traženi u lokalnim firmama, posebno u onim koje planiraju da svoje djelovanje prošire van granica zemlje. Također, naši diplomanti stiču znanja potrebna za pokretanje vlastitog biznisa.